Foglalkozás-egészségügyi bejelentési kötelezettség

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (módosította: 351/2010. (XII.30.) Korm. rendelet) alapján megszűnt a foglalkozás-egészségügyi szolgálat igénybevételével és tevékenységével kapcsolatos bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség.
A Korm. rendelet 2. §. (2)-(4) és 4. §. (1)-(2) bekezdésének hatályon kívül helyezésével megszűnt a munkáltatóknak, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknak a foglalkozás-egészségügyi szolgálat igénybevételével és tevékenységével kapcsolatosan a munkavédelmi felügyelőség részére szóló bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettsége.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy – a bejelentési kötelezettség megszűnésétől függetlenül – a munkáltató továbbra is köteles foglalkozás-egészségügyi szolgálatot biztosítani. A munkáltató ezen kötelezettségének teljesítését a munkavédelmi felügyelőség ellenőrzi.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak sem kell jelentenie a munkavédelmi felügyelőségnek az ellátott munkáltatókat, munkavállalókat, továbbá tevékenysége megkezdését, megszüntetését, szünetelését.

Felhívjuk a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok figyelmét, hogy továbbra is fennáll a jelentési kötelezettség az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében, melynek részletes tartalmát a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. számú melléklete az 1485. nyilvántartási számon határozza meg. 

http://karabiner.hu/lexikon/foglalkozas-egeszsegugyi-bejelentesi-kotelezettseg/